Поздрав по случай трети март!

Нека на този светъл ден да вдигнем гордо глави, да погледнем напред и да развеем знамето на Родината ни!

Уважаеми колеги,
Честит 3 март!

г.

Академия на МВР - Семинар

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“, който ще се проведе на 9.11.2023 г. в София. Семинарът е в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, в която Академията на МВР е участник.

г.

УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА ЕТИКАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Уебинар, посветен на етиката във висшето образование

Повече от двадесет години базираната в Швейцария фондация „Globethics.net” (www.globethics.net) насърчава етиката и доброто управление във висшето образование чрез разработване на стандарти, обучителни инструменти и материали за преподаватели и студенти, множество публикации, както и онлайн…

г.

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ОТ УниБИТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Участие на български учени от УниБИТ на международен форум по проблемите на сигурността и отбраната

В изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) по задача 3.2.1. „Изследване на концепции, доктрини и стратегии за сигурност.

г.

УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г.

г.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

В изпълнение на дейности по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) и Проект за частично финансиране на научна проява ПЧФНП-22-06 към МОН, на 9 септември 2022 г.

г.

Заседание на Изпълнителния съвет на ННП СиО!

Заседание на Изпълнителния съвет на ННП СиО!

На 01.IX.2022 г. във Военна академия "Г.С. Раковски" се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Национална научна програма "Сигурност и отбрана". Заседанието бе в хибриден формат, като част от членовете на съвета се включиха онлайн.

г.

УниБИТ ще проведе кръгла маса в Одрин, Турция

УниБИТ ще проведе кръгла маса в Одрин, Турция

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ) ще проведе Регионална кръгла маса с международно участие на тема: „Национална сигурност, идентичност и медии в условията на глобална политическа и икономическа криза“ на 09 септември 2022 г. в гр.

г.

Първа работна среща по Националната научна програма „Сигурност и отбрана”

Първа работна среща по ННП СиО

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г.

г.