Първата годишна Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“

Предстои провеждането на първата годишна Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“, която ще се състои този петък, 21.04.2023 г. от 10:00 ч. в Университета по библиотекознание и информационни технолбогии (гр. София, бул. Цариградско шосе 119).

Очаква се представянето на научните доклади на над 90 български и чуждестранни изявени учени, доказани експерти и специалисти, представители на бизнеса, докторанти, млади учени и студенти и др., което ще даде възможност за представяне на научните изследвания в областта на националната сигурност и отбраната.

Научната конференция се реализира в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС No 731 от 21.10.2021 г. и съгласно Споразумение No Д01-74/19.05.2022 г. е финансирана от Министерството на образованието и науката на Република България.

Линк към програмата за провеждане на конференцията.

г.