Партньорства

 

В рамките на ННП СиО бенефицинтите трябва да реализира редица партньорства, чрез които да увеличи потенциала и ефективността на програмата. За удобство, тези партньорства са класифицирани в следните типови групи:

  1. Бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата.
  2. Участия в рамкови програми и консорциуми.
  3. Участия в международни научноизследователски екипи.