НВУ „Васил Левски“ организира научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

В периода 26-27 октомври, 2023 г. НВУ „Васил Левски“ ще бъде домакин на научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“. Форумът се провежда в рамките на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, финансирана от Министерство на образованието и науката.

„В епоха, в която динамиката на сигурността непрекъснато се променя, за нас става все по-важно да изследваме сложното взаимодействие на различни фактори, които оформят картината на сигурността. И докато навигираме в един непрекъснато променящ се свят, всички ние ясно осъзнаваме все по-важната роля на сигурността. Насърчавайки интердисциплинарен диалог, който изследва иновативни подходи за справяне с многостранните аспекти на сигурността, ние вярваме, че вашият опит и ценен принос значително ще обогатят дискусиите, оказвайки значително влияние върху бъдещето на сигурността“, казва в обръщението си към участниците бригаден генерал Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“.

Темите на докладите за конференцията могат да бъдат в следните направления - Система за сигурност; Ресурси за сигурност; Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната; Кризи от невоенен характер и Ресурси и технологии в сигурността.

Допълнителна информация относно сроковете и условията за участие може да намерите тук.

Изтеглете цифрова покана от тук.

г.