Тематичен семинар по РП 2.2 от ННП "Сигурност и отбрана"

В изпълнение на задача 4.1.3 Организация на тематични семинари от ННП „Сигурност и отбрана“ ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров има удоволствието да покани партньорите в рамките на програмата на тематичен семинар посветен на РП 2.2 Стандарти и иновации.

Семинарът ще се проведе на 09.05.2023 г. от 11:00 ч. в зала „Факултетна“ (2028 А) на УНСС.

В разработването на РП 2.2 Стандарти и иновации участват Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, Академия на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски”.

Покана.

г.