Структура

 

Структура на ННП СиО

 

Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) се финансира от Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България. МОН осъществява контрол над изпълнението на програмата посредством Работна група от МОН и Надзорен съвет (НС).

ННП СиО се ръководи от Изпълнителен съвет (ИС). В ИС участват представители на всички бенефициенти на консорциума:

 1. Председател на ИС: полк. доц. д.н. Борислав ГЕНОВ – директор на Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".
 2. Членове на ИС:
 • чл.-кор. проф. Стефан ХАДЖИТОДОРОВ – заместник-председател на Българска академия на науките;
 • проф. д-р Димитър ДИМИТРОВ – ректор на Университет за национално и световно стопанство;
 • проф. д.н. Ирена ПЕТЕВА – ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии;
 • генерал-майор Тодор ДОЧЕВ – началник на Военна академия „Георги С. Раковски“;
 • старши комисар доц. д-р Иван ВИДОЛОВ – ректор на Академия на МВР;
 • флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян МЕДНИКАРОВ – началник на Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“;
 • бригаден генерал Иван МАЛАМОВ – началник на Национален военен университет „Васил Левски“;
 • бригаден генерал Юлиян РАДОЙСКИ – началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Длъжността Съветник към ИС се заема от проф. д.ик.н. Стоян ДЕНЧЕВ от Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Координатор на програмата е полк. доц. д.н. Борислав ГЕНОВ от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров". Работата на координатора се подпомага от следните длъжности:

 • Научен координатор – проф. д-р Росен ИЛИЕВ от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" – организира и координира цялостното научно изпълнение на задачите в ННП СиО;
 • Координатор по изпълнението – полк. доц. д-р Николай СТОЯНОВ от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" – организира и координира цялостното изпълнение на ННП СиО;
 • Финансов координатор – гл. счет. Теодора ДИМИТРОВА-КРЪСТЕВА от Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" – организира и координира цялостното финансово изпълнение на ННП СиО.

Начело на всеки работен пакет (РП) стои ръководител на РП, а на всяка задача от РП – ръководител на задачата.