Консорциум

Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" (координатор)

Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" (координатор)

гр. София

https://www.di.mod.bg/bg

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН

Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН

гр. София

http://cnsdr.bas.bg/?page_id=47&lang=bg

Университет за национално и световно стопанство

Университет за национално и световно стопанство

гр. София

https://www.unwe.bg/bg/

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Университет по библиотекознание и информационни технологии

гр. София

https://www.unibit.bg/

Военна академия „Георги С. Раковски“

Военна академия „Георги С. Раковски“

гр. София

https://rndc.bg/

Академия на МВР

Академия на МВР

гр. София

https://www.mvr.bg/academy

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

гр. Варна

http://www.naval-acad.bg/

Национален военен университет „Васил Левски“

Национален военен университет „Васил Левски“

гр. Велико Търново

https://www.nvu.bg/

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

гр. Долна Митрополия

https://www.af-acad.bg/