В УНСС се проведе семинар на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“

На 21 март 2024 г. се проведе тематичен семинар на тема „Енергийно осигуряване в съвременната среда за сигурност на Република България“. Събитието бе организирано от екип на катедра „Национална и регионална сигурност“ на УНСС в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО). Семинарът се проведе в хибриден формат – присъствено в УНСС и онлайн посредством платформата Microsoft Teams.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров официално откри провеждането на настоящото събитие, като подчерта важността на ННП СиО, която представлява първият случай в страната, в който университетите, активни в областта на отбраната и сигурността, работят заедно. Той подчерта също така, че програмата предвижда и съвместна работа със сектора на бизнеса, а провеждането на настоящото събитие представлява важна стъпка в тази насока. Проф. Димитров напомни, че държавните български енергийни дружества са съществена част от стратегическите обекти за националната сигурност, и сътрудничеството с тях както в рамките на ННП СиО, така и чрез работата на катедра „Национална и регионална сигурност“, ще допринесе за подобряване на енергийната сигурност и критичната инфраструктура на страната.

Доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедрата „Национална и регионална сигурност“ и координатор на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ за УНСС, добави, че изпълнението на програмата ще допринесе за повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среди за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнес сектора.

В семинара участие взеха и изпълнителният директор на „Български енергиен холдинг” ЕАД Иван Андреев, изпълнителният директор на „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД Ангелин Цачев, изпълнителният директор на „Национална електрическа компания“ ЕАД инж. Мартин Георгиев, изпълнителният директор на "Национален енергиен оператор" ЕАД Александър Михайлов, както и д-р Иван Хиновски от дирекцията „Проекти“ на АЕЦ Козлодуй.

По време на семинара се подписа споразумение за сътрудничество между УНСС и „Български енергиен холдинг” ЕАД.

Повече информация за събитието може да бъде открита на https://www.e-dnrs.org/?p=22580.

г.