ВВВУ „Г. Бенковски“ организира среща с обществеността в рамките на Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение

Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“) в изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г., организира поредица от срещи в Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение.

Събитието е посветено на Международния ден на авиацията и космонавтиката и ще се проведе на 7 април 2023 г. в Изнесен комплекс за авиационно образование (ИКАО), гр. Плевен, България.

г.