Cassini Хакатон „Space for Defense and Security”

Cassini Хакатон „Space for Defense and Security”

В периода 24-26.03.2023 г. в гр. София ще се проведе паневропейски Хакатон на тема “Space for Defense & Security“. Откриването на събитието ще бъде на 24 март от 09:00 ч.

г.

ВВВУ „Г. Бенковски“ организира среща с обществеността в рамките на Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение

ВВВУ „Г. Бенковски“ организира среща с обществеността в рамките на Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение

Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“) в изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г., организира поредица от срещи в Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение.

г.

Поздрав по случай трети март!

Нека на този светъл ден да вдигнем гордо глави, да погледнем напред и да развеем знамето на Родината ни!

Уважаеми колеги,
Честит 3 март!

г.

Академия на МВР - Семинар

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“, който ще се проведе на 9.11.2023 г. в София. Семинарът е в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, в която Академията на МВР е участник.

г.

УЕБИНАР, ПОСВЕТЕН НА ЕТИКАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Уебинар, посветен на етиката във висшето образование

Повече от двадесет години базираната в Швейцария фондация „Globethics.net” (www.globethics.net) насърчава етиката и доброто управление във висшето образование чрез разработване на стандарти, обучителни инструменти и материали за преподаватели и студенти, множество публикации, както и онлайн…

г.

УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ОТ УниБИТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

Участие на български учени от УниБИТ на международен форум по проблемите на сигурността и отбраната

В изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) по задача 3.2.1. „Изследване на концепции, доктрини и стратегии за сигурност.

г.

УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г.

г.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

В изпълнение на дейности по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) и Проект за частично финансиране на научна проява ПЧФНП-22-06 към МОН, на 9 септември 2022 г.

г.