УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г.

г.

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

В изпълнение на дейности по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) и Проект за частично финансиране на научна проява ПЧФНП-22-06 към МОН, на 9 септември 2022 г.

г.

Заседание на Изпълнителния съвет на ННП СиО!

Заседание на Изпълнителния съвет на ННП СиО!

На 01.IX.2022 г. във Военна академия "Г.С. Раковски" се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Национална научна програма "Сигурност и отбрана". Заседанието бе в хибриден формат, като част от членовете на съвета се включиха онлайн.

г.

УниБИТ ще проведе кръгла маса в Одрин, Турция

УниБИТ ще проведе кръгла маса в Одрин, Турция

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ) ще проведе Регионална кръгла маса с международно участие на тема: „Национална сигурност, идентичност и медии в условията на глобална политическа и икономическа криза“ на 09 септември 2022 г. в гр.

г.

Първа работна среща по Националната научна програма „Сигурност и отбрана”

Първа работна среща по ННП СиО

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г.

г.

Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

На 23 и 24 юни 2022 г. във Велинград се състоя среща на финансовите служби на бенефициентите на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. На срещата бяха обсъдени и уточнени правилата и начините, по които програмата отчита финансите си.

г.

Създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана”

Създаване на консорциум за изпълнение на ННП СиО

Споразумение за създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана” беше подписано на 13 януари 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.

г.