Първа работна среща по Националната научна програма „Сигурност и отбрана”

Първа работна среща по ННП СиО

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г.

г.

Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

На 23 и 24 юни 2022 г. във Велинград се състоя среща на финансовите служби на бенефициентите на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. На срещата бяха обсъдени и уточнени правилата и начините, по които програмата отчита финансите си.

г.

Създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана”

Създаване на консорциум за изпълнение на ННП СиО

Споразумение за създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана” беше подписано на 13 януари 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.

г.