Минали събития

 

Днес

г.

г.

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“, който ще се проведе на 9.11.2023 г. в София.

г.

г.

Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

Научната конференция „Актуални проблеми на сигурността“ има за цел да събере водещи учени, експерти, изследователи и професионалисти, за да обсъдят и обменят идеи относно различните аспекти на сигурността свързани: с напредъка, предизвикателствата и бъдещи тенденции в проектирането, внедряването и управлението на системи за сигурност; ефективното използване и разпределение на ресурсите за сигурност; общественото въздействие и правните измерени…

г.

г.

Семинар „Въвеждане на новите технологии при създаване на модерна екипировка“

Представяне на работните задачи от Националната научна програма „Сигурност и отбрана, в които участва НВУ, отчитане на изпълнението на работните задачи в работен пакет 3.1 „Екипировка“ през първата година, начертаване на предстоящите задачи по изпълнение на Националната научна програма в трите факултета на НВУ „Васил Левски“ през втората и третата година.

г.

г.

Тематичен семинар на тема: “Доктрини и стратегии в сигурността и отбраната”

Ръководството на факултет „Национална сигурност и отбрана“ организира тематичен семинар по повод завършване на едногодишния период от реализирането на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“.

Място на провеждане: Военна академия „Г. С. Раковски“, София.

Уебсайт: ВРЪЗКА.

г.

г.

Тематичен семинар по РП 2.2

Тематичен семинар от ННП „Сигурност и отбрана“, с участието на: Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, Академия на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски”.

Място на провеждане: УНСС, зала „Факултетна“…

г.

г.

Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“

Провеждане на Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“.

Място на провеждане: Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе" № 119.

г.

г.

ВВВУ „Г. Бенковски“ организира среща с обществеността по ННПСО в Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение

Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“) по случай Международния ден на авиацията и космонавтиката, организира среща с обществеността по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ в Деня на отворените врати на авиационното образование и обучение.

Място на провеждане: Изнесен комплекс за авиационно образование (ИКАО) гр. Плевен ул. „Мур“.

г.

г.

Cassini Хакатон „Space for Defense and Security”

В периода 24-26.03.2023 г. в гр. София се проведе паневропейски хакатон на тема “Space for Defence & Security“. Хакатонът е част от инициативата на Европейската комисия за подпомагане на конкурентно-способността и иновативността на стартиращи компании в областта на Космоса (Competitive Space Start-ups for Innovation Initiative – CASSINI).

г.

г.

УниБИТ ще проведе кръгла маса в Одрин

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ) ще проведе Регионална кръгла маса с международно участие на тема: „Национална сигурност, идентичност и медии в условията на глобална политическа и икономическа криза“ на 09 септември 2022 г. в гр. Одрин, Република Турция.

В рамките на научния форум ще бъде представена Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Доклади ще изнесат пре…

г.

г.

Среща на Изпълнителния съвет на ННП СиО

На 1 септември 2022 г. във Военна академия „Георги С. Раковски“, гр. София, ще се проведе среща на Изпълнителния съвет на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

г.

г.

Първа работна среща по ННП СиО

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г.

Работната среща беше открита от полк. доц. доктор на науките Борислав Генов – директор на Института по отбрана и председател на Изпълнителния съвет на ННП „Сигурност и отбрана“. Приветствие към участниците отправи генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военнат…

г.

г.

Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

На 23 и 24 юни 2022 г. във Велинград се състоя среща на финансовите служби на бенефициентите на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. На срещата бяха обсъдени и уточнени правилата и начините, по които програмата отчита финансите си. Финансовия координатор на ННП СиО представи презентация пред колегите си, финансисти.

г.

г.

Създаване на консорциум за изпълнение на ННПСиО

Споразумение за създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана” беше подписано на 13 януари 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“. Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 и е приета с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г.

Гости на подписване на споразумението бяха заместник-министъра на отбраната г-н…