Участие на УниБИТ в Международната научна конференция по сигурност и отбрана „Стратегии XXI“

В изпълнение на част от поставените задачи по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО), в периода 27-28 юни 2023 г., представители на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) взеха участие в Международната научна конференция „Стратегии XXI“, организирана от Националния университет по отбрана „Карол I“ в Букурещ, Румъния.

Официалното откриване на конференцията беше извършено от генерал Даниел Петреску – Началник на Щаба на отбраната на Румъния и бригаден генерал Еуген Мавриш – Комендант на Националния университет по отбрана „Карол I“. Участници и гости на форума бяха високопоставени военни и политически представители от Румъния и съюзнически държави от НАТО. Конференцията включваше дванадесет тематични панела, посветени на въпросите на сигурността и отбраната.

В качеството си на участник в ННП СиО от УниБИТ, докторант Марио Маринов представи два научни доклада, които бяха поместени в панелите „Регионална и национална сигурност“ и „Европейската сигурност в контекста на войната на агресия срещу Украйна“.

Първият доклад на тема „Определяне на системните инструменти в съвременния и бъдещия стратегически ядрен баланс. Приложимост към Стратегията за национална сигурност на Република България“ беше представен в съответствие със задача 3.2.4. по ННП СиО. В него е разгледана деконструкция на историческите системи за контрол на въоръженията, дефинирането на системните инструменти в тяхната приложимост към съвременния баланс на ядрената сигурност между САЩ, Русия и Китай и отражението им върху проблемите на националната сигурност на Република България.

Вторият доклад отразява част от постигнатите резултати по задача 3.2.1., които бяха поместени в доклада „Формулиране на дългосрочни стратегически приоритети в Стратегията за национална сигурност и отбрана на Република България – геостратегическа сигурност и ролята на Черно море“. В него е разгледана еволюцията на средата за сигурност в Черноморския регион през предходните две десетилетия, проблемите и приоритетите на България в областта на националната сигурност, както и някои аспекти, свързани с бъдещата насока за развитие на националната политика за сигурност и отбрана в светлината на национални, регионални и международни съображения. И двата доклада предизвикаха интерес и допълнителни дискусии в рамките на определените панели и конференцията.

г.