Конференции и семинари

 

В рамките на ННП СиО консорциумът е взел участие и е организирал различни форуми и събития. За удобство, те са систематизирани в следните групи-категории:

  1. Участия в международни научни форуми прояви (конференции, симпозиуми, семинари и др.).
  2. Организирани тематични събития (семинари, конференции и др.).

 

2. Организирани тематични събития (семинари, конференции и др.)


Тематичен семинар "Продоволствена сигурност на населението"

Дата на събитието: г.

Град домакин: Велико Търново

Форма на провеждане: хибридна (присъствена + онлайн)

Уебсайт: връзка


Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

Дата на събитието: г.

Град домакин: Велико Търново

Форма на провеждане: присъствена

Уебсайт: връзка


Семинар „Въвеждане на новите технологии при създаване на модерна екипировка“

Дата на събитието: г.

Град домакин: Шумен

Форма на провеждане: присъствена