Предстоящи събития

 

Днес

г.

г.

Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“

Провеждане на Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“.

Място на провеждане: Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе" № 119.

г.

г.

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“, който ще се проведе на 9.11.2023 г. в София.