Семинар „Въвеждане на новите технологии при създаване на модерна екипировка“

Представяне на работните задачи от Националната научна програма „Сигурност и отбрана, в които участва НВУ, отчитане на изпълнението на работните задачи в работен пакет 3.1 „Екипировка“ през първата година, начертаване на предстоящите задачи по изпълнение на Националната научна програма в трите факултета на НВУ „Васил Левски“ през втората и третата година.

Начало:

Край: