Среща на Изпълнителния съвет на ННП СиО

На 1 септември 2022 г. във Военна академия „Георги С. Раковски“, гр. София, ще се проведе среща на Изпълнителния съвет на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

Начало:

Край: