Тематичен семинар по РП 2.2

Тематичен семинар по РП 2.2

Тематичен семинар от ННП „Сигурност и отбрана“, с участието на: Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбраната „Проф. Цветан Лазаров“, Академия на МВР, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски”.

Място на провеждане: УНСС, зала „Факултетна“ (2028 А)

Дата: 09 май 2023 г., 11:00 ч.

Покана.

Начало:

Край: