Създаване на консорциум за изпълнение на ННПСиО

Създаване на консорциум за изпълнение на ННПСиО

Споразумение за създаване на консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана” беше подписано на 13 януари 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“. Програмата е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 и е приета с Решение на Министерския съвет № 731 от 21 октомври 2021 г.

Гости на подписване на споразумението бяха заместник-министъра на отбраната г-н Александър Петков, заместник-министъра на образованието и науката академик Константин Хаджииванов, заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, представители на академичната общност и на медиите, много гости.

Начало:

Край: