Първа работна среща по ННП СиО

Първа работна среща по ННП СиО

На 07.07.2022 г. в Централния военен клуб в София се проведе първата работна среща на Национална научна програма "Сигурност и отбрана", след нейното стартиране на 19 май 2022 г.

Работната среща беше открита от полк. доц. доктор на науките Борислав Генов – директор на Института по отбрана и председател на Изпълнителния съвет на ННП „Сигурност и отбрана“. Приветствие към участниците отправи генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военната академия, който изрази задоволство от факта, че въпросите по сигурността и отбраната намират все по-голямо значение за обществото и самото стартиране на тази научна програма потвърждава това.

Полк. доц. доктор Николай Стоянов – зам.-директор на Института по отбрана и координатор по изпълнението на програмата, запозна участниците с някои общи аспекти на организацията и изпълнението на отделните задачи и пакети в програмата.

След представяне на всички участници в срещата, започна обсъждане на планираните дейности по изпълнение на отделните пакети и задачи на програмата, въпроси свързани с времевия график, със сроковете за отчетност и др.

На работната среща присъстваха още: чл.-кор. проф. дтн Стефан Хаджитодоров – заместник-председател на БАН и ръководител на ЦИНСО-БАН, проф. Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство, заместник-ректори, декани, учени и специалисти от организациите-партньори на консорциума.

Начало:

Край: