Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“

Научната конференция „Актуални проблеми на сигурността“ има за цел да събере водещи учени, експерти, изследователи и професионалисти, за да обсъдят и обменят идеи относно различните аспекти на сигурността свързани: с напредъка, предизвикателствата и бъдещи тенденции в проектирането, внедряването и управлението на системи за сигурност; ефективното използване и разпределение на ресурсите за сигурност; общественото въздействие и правните измерения на мерките за сигурност и отбрана; кризите от невоенен характер и най-съвременните технологии за сигурност.

Изтеглете цифрова покана от тук.

Начало:

Край: