Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“

Провеждане на Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“.

Място на провеждане: Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, бул. Цариградско шосе" № 119.

Начало:

Край: