УниБИТ ще проведе кръгла маса в Одрин

Университетът по Библиотекознание и Информационни Технологии (УниБИТ) ще проведе Регионална кръгла маса с международно участие на тема: „Национална сигурност, идентичност и медии в условията на глобална политическа и икономическа криза“ на 09 септември 2022 г. в гр. Одрин, Република Турция.

В рамките на научния форум ще бъде представена Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Доклади ще изнесат преподаватели от УниБИТ.

Начало:

Край: