Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България

Академия на МВР - семинар

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“, който ще се проведе на 9.11.2023 г. в София.

Начало:

Край: