Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

Среща на финансовите служби на бенефициентите от ННП СиО

На 23 и 24 юни 2022 г. във Велинград се състоя среща на финансовите служби на бенефициентите на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. На срещата бяха обсъдени и уточнени правилата и начините, по които програмата отчита финансите си. Финансовия координатор на ННП СиО представи презентация пред колегите си, финансисти.

Начало:

Край: