Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“

Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред България“, който ще се проведе на 9.11.2023 г. в София. Семинарът е в изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, в която Академията на МВР е участник.

По време на семинара ще бъдат представени научни доклади, свързани с миграционния риск пред страната ни. Докладите ще бъдат публикувани в специален сборник.

Темите на научните доклади трябва да бъдат тематично ориентирани към задачите, които се изпълняват в рамките на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ –  „Анализ и оценка на управление на крайграничните райони на страната в условията на риск за националната сигурност“ и „Анализ и оценка на управлението при рисков мигрантски натиск“.

Важни дати: 
Желаещите да участват в семинара трябва да подадат заявка до 31.03.2023 г.
Резюме на научен доклад се подават до 21.04.2023 г.
Срокът за подаване на доклада е 20.06.2023 г.

Заявките и докладите се изпращат на email: conference@academymvr.com

Изтеглете:
Покана
Заявка за участие
Изисквания към научния доклад

г.