Заседание на Изпълнителния съвет на ННП СиО!

На 01.IX.2022 г. във Военна академия "Г.С. Раковски" се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Национална научна програма "Сигурност и отбрана". Заседанието бе в хибриден формат, като част от членовете на съвета се включиха онлайн. Основна тема на заседанието беше представянето на Плана за управление на програмата, разработен от Института по отбрана. В последвалата дискусия се включиха с предложения по плана представителите на ВА, БАН и УНИБИТ.

г.