Участие на български учени от УниБИТ на международен форум по проблемите на сигурността и отбраната

В изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) по задача 3.2.1. „Изследване на концепции, доктрини и стратегии за сигурност. Моделиране на системата за национална сигурност и на системата „държавност – сигурност“, български учени от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) участваха в международна научна конференция, в Букурещ, Румъния по проблемите на сигурността и отбраната на тема: „Динамика на архитектурата за сигурност в широкия Черноморски регион в контекста на конфликта в Украйна и новата Стратегическа концепция на НАТО“.

Конференцията бе открита от генерал Даниел Петреску – началник на Щаба на отбраната на Румъния. Специални участници във форума бяха г-н Мирча Джоана – заместник-генерален секретар на НАТО, г-н Флорин Спътару – министър на икономиката на Румъния, Н.Пр. Богдан Ауреску – министър на външните работи на Румъния, г-н Юлиан Чифу – главен съветник на министър-председателя на Румъния по външни отношения, сигурност и стратегически въпроси, генерал-лейтенант Васко Гюрчиновски – началник на Генералния щаб на Република Северна Македония, генерал-майор Карол Димановски – заместник-началник на отбраната на Полша, Н.Пр Сорин Дукару – директор на Сателитния център на Европейския съюз, г-н Дейвид Мунз – шарже д'афер на Американското посолство в Букурещ и др.

По време на конференцията имаше пленарни дискусионни сесии, организирани в пет панела по актуални въпроси на съвременната среда за сигурност, на които бяха разисквани проблемите за ядреното възпиране в светлината на конфликта в Украйна, военните способности на страните от НАТО и ЕС, развиващата се ситуация в Украйна и нарастващата стратегическа конкуренция в критичен период за международната сигурност, мир и стабилност.

В дискусиите активно участие взе доц. д-р Пламен Богданов, който бе поканен като официален гост на конференцията и специален говорител на един от панелите. В рамките на неговото изказване той представи темата „Дефицити във военните способности на европейските страни-членки на НАТО в края на ХХ и началото на ХХI век“, акцентирайки на развитието на политиките и способностите в областта на сигурността и отбраната на ЕС и НАТО, основни програми и проекти за сигурност и отбрана на двата съюза, между които „Постоянно структурирано сътрудничество“ (Permanent Structured Cooperation – PESCO) и “Ускорител за иновации в отбранителния сектор” (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA), резултатите от реализирането на политиките и стратегическите документи на ЕС и най-вече на съществуващите дефицити във военните способности на европейските страни – членки на НАТО.

Участие с научни доклади имаше и през следващите дни от страна на българските учени от УниБИТ. Силен интерес предизвика докладът на доц. д-р Пламен Богданов на тема „Роля на Стратегията за национална сигурност в националната сигурност на САЩ“, който акцентира върху развитието на стратегиите за национална сигурност на САЩ през последните осем десетилетия и все по-голямата роля на стратегиите за формулиране и комуникиране на въпросите на сигурността, отбраната и външната политика на страната, особено в актуалната среда за сигурност.

Докторант Марио Маринов изнесе доклад на тема „Договорната рамка в областта на стратегическите ядрени въоръжения на кръстопът. (Не)възможната нова точка на баланс“, в който бяха представени резултати от изследвания свързани със състоянието и проблемите на системата от договорни отношения между САЩ и Русия по въпросите на контрола на ядрените въоръжения, ядреното сдържане и качествените и количествените характеристики на ядрените арсенали.

По време на международния форум представителите на УниБИТ връчиха официално на началника на Щаба на отбраната на Румъния – генерал Даниел Петреску почетна грамота и плакет „70 години УниБИТ“ за приноса му за развитието на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната, съпроводени с поздравителен адрес от ректора на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева. Генерал Даниел Петреску благодари за указаната чест и връчи на представителите на УниБИТ почетния плакет на Щаба на отбраната на Румъния.
 

г.