Университетът по библиотекознание и информационни технологии и Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ с първи международен научен форум

В изпълнение на дейности по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ (ННП СиО) и Проект за частично финансиране на научна проява ПЧФНП-22-06 към МОН, на 9 септември 2022 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проведе Регионална кръгла маса с международно участие на тема „Национална сигурност, идентичност и медии в условията на глобална политическа и икономическа криза“. Форумът беше проведен в една от кокетните зали, в новооткрития градски културен център на община Одрин, носещ името на основателя на съвременната турска държава Кемал Ататюрк. За неговата перфектна организация огромна заслуга има г-н Реджеп Гюркан – кмет на турския крайграничен град. Заслуги за организацията на Регионалната кръгла маса имат и кметовете на община Елхово – г-н Петър Киров и на община Свиленград – арх. Анастас Карчев.

В работата на Регионалната кръгла маса бяха представени 30 доклада и научни съобщения от учени и докторанти от 5 държави, членки на НАТО – Турция, Германия, Северна Македония, Австрия и България.

Мероприятието се ръководеше от проф. Стоян Денчев, Председател на Общото събрание на УниБИТ, който предложи на присъстващите със ставане на крака да изслушат химните на Р Турция и на Р България. По предложение на проф. Стоян Денчев официалните лица, участниците и гостите на Форума, с едноминутно мълчание и свеждане глави почетоха паметта на Нейно Величество, Кралицата на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия – Елизабет II. Думата беше предоставена на Ректора на УниБИТ, проф. Ирена Петева която след кратко слово откри престижния Научен форум.

Много рядко се случва това, но поради характера и значението на Националната научна програма „Сигурност и Отбрана“, към събитието бяха отправени едновременно поздравителни адреси от г-н Румен Радев – Президент на Република Бъглария, д-р Илин Димитров – Министър на туризма, г-н Димитър Стоянов – Министър на отбраната, проф. Сашо Пенов – Министър на образованието и науката, г-н Пламен Тончев – Председател на ДАНС и проф. Владо Бучковски – бивш министър председател на Северна Македония (2002 – 2004 г.).

Форумът беше приветстван от кмета на община Елхово, г-н Петър Киров и от г-жа Анелия Георгиева, зам.-кмет на община Свиленград. В своето приветствие Генералният консул на Р България в гр. Одрин, г-н Борислав Димитров, изтъкна значимостта на академичната общност в дефинирането на проблемите за рисковете за националната сигурност и намирането на решения за тяхното противодействие.

В обръщението си към научния форум кметът на община Одрин, г-н Реджеп Гюркан, изтъкна че не могат да бъдат поставяни граници в добросъседството, културните взаймоотношения и обменът, но е необходимо да бъде обезпечен непрекъснатият контрол на информацията, свързана с гарантирането на националната сигурност. В заключителните си думи г-н Гюркан благодари на ръководството на Университета, в лицето на Ректора, проф. Петева и на Почетния гражданин на град Одрин, скъпият му приятел проф. Стоян Денчев, за приноса им в развитието на двустранните отношения.

След тържествената церемония по откриването, Кръглата маса започна с Пленарна сесия, като след нея продължи в три научни секции, раздлени в темите: „Сигурност в условията на глобална политическа и икономическа криза – добри практики и перспективи“, „Опазване на националната идентичност в условията на глобална политическа и икономическа криза“ и „Ролята на медиите в отразяването на актуалните проблеми на националната, регионалната и глобална сигурност“.

В пленарния доклад „Световната политическа криза и нейното отражение върху Балканите“ авторите проф. Стоян Денчев и проф. Ирена Петева акцентираха на най-важните проблеми, свързани с геополитическата стабилност като фактори за опазването на сигурността.

С научни доклади във форума участваха и представители на академичната общост, докторанти и студенти на УниБИТ и представители от Р Турция, Р Северна Македония, Р Австрия и Ф Р Германия.

Кръглата маса завърши с дискусионна сесия и обща снимка на всички участници и официални гости пред барелефа на основателя на Турската Република и голям приятел на България г-н Кемал Ататюрк.

г.