УниБИТ ще организира научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана"

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с РМС № 731 от 21.10.2021 г. и съгласно Споразумение № Д01-74/19.05.2022 г., организира първата Национална научна конференция с международно участие „Сигурност и отбрана“, която ще се проведе на 21 април 2023 г. в УниБИТ, София, България.

Водещи панели в конференцията са сигурността и отбраната, киберсигурността и киберотбраната, както и защитата на населението и критичната инфраструктура, които са сред най-актуалните теми в общественото пространство.

Очаква се в конференцията да вземат участие български и чуждестранни изявени учени, доказани експерти и специалисти, представители на бизнеса, докторанти, млади учени и студенти и др., което ще даде възможност за представяне на научните изследвания в областта на националната сигурност и отбраната.

Докладите от конференцията след двойно сляпо рецензиране ще бъдат публикувани в научен сборник, включен в референтния списък на НАЦИД.

Покана за участие можете да изтеглите от тук.

г.