Военна академия организира научна конференция с международно участие „20 години България в НАТО и НАТО в България“

В изпълнение на част от поставените задачи по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ в периода 02.04.2024 - 04.04.2024 г. Военна академия „Г. С. Раковски“ организира научна конференция с международно участие „20 години България в НАТО и НАТО в България“.

Тематиката е особено актуална в контекста на военните действия в Черноморския регион, както и в желанието на държави в региона да се присъединят към икономически и отбранителни съюзи.

Конференцията ще включва  три тематични направления: 

  • Политики, стратегии, лидерство.
  • Изследвания, анализи, прогнози.
  • Оперативна съвместимост.

Повече информация за записването може да намерите на следния адрес https://rndc.bg/conf2024.

г.