Академията на МВР организира семинар на тема „Миграционният риск пред Р България“

На 9 ноември 2023 г. в гр. София се проведе семинар на тема „Миграционният риск пред Р България“. По време на семинара, открит от ректора на Академията на МВР старши комисар доц. д-р Иван Видолов, бяха обсъдени добри практики в управлението на миграционните потоци.

На събитието, организирано от Академията на МВР в рамките на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, присъстваха представители на партньорски организации по програмата.

г.