Нов високотехнологичен кабинет отвори врати в УниБИТ

На 4 октомври 2023 г. по традиция Университетът по библиотекознание и информационни технологии отбеляза достойно Деня на информационното общество като тази година официално бе открит модерен и високотехнологичен кабинет, който ще бъде в помощ на студентите, докторантите и преподавателския състав по време на провеждането на учебни занятия, практикуми и различни научни събития и форуми.

Новооткритият кабинет носи наименованието „Национална сигурност“ и е реализиран благодарение на успешната вече повече от година работа на учени от УниБИТ, изследващи различни аспекти на сигурността и отбраната по линия на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

Кабинетът кореспондира с целите на Програмата за осигуряване на сигурна и благоприятна среда за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и ще осигури възможности за по-качествено обучение и оценяване на знанията на обучаващите се в бакалавърските, магистърските и докторските програми в университета. 

г.